Bạn đã biết sử dụng tiếng Trung khi cần người khác giúp đỡ mình việc gì đó chưa? Hôm nay, chúng ta sẽ học các mẫu câu yêu cầu giúp đỡ trung tiếng Trung nhé!

Các mẫu câu yêu cầu giúp đỡ trong tiếng Trung

Các mẫu câu yêu cầu giúp đỡ trong tiếng Trung

 

  1. 帮我一下。/Bāng wǒ yīxià./ Giúp tôi một chút được không?

  2. 请您帮个忙。/Qǐng nín bāng gè máng./ Bạn làm ơn giúp tôi một tay.

  3. 麻烦您帮个忙。/Máfan nín bāng gè máng./ Phiền bạn giúp tôi một tay.

  4. 请你帮我把那本书拿过来。/Qǐng nǐ bāng wǒ bǎ nà běn shū ná guòlái./ Bạn làm ơn giúp tôi cầm quyển sách kia lại đây.

  5. 你能帮我把箱子抬到楼上马?/Nǐ néng bāng wǒ bǎ xiāngzi tái dào lóu shàngmǎ?/ Bạn có thể giúp tôi bê cái vali này lên lầu được không?

  6. 拜托您把这个给他。/Bàituō nín bǎ zhège gěi tā./ Làm ơn đưa giúp mình cái này cho anh ta.

  7. 救命啊!/Jiùmìng a!/ Cứu với!

  8. 快来人啊!/Kuài lái rén a!/ Ai đó giúp tôi với!

Chúc các bạn học tốt nhé!

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ PHƯỚC QUANG

❤️❤️❤️ Miễn 100% học phí cho học viên có hoàn cảnh khó khăn ❤️❤️❤️

Địa chỉ: 365 Tên Lửa, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TP.HCM

Hotline: 0934.306.728 (gặp Cô Quang)

Email: tuequang1984@gmail.com

Website: https://ngoainguphuocquang.edu.vn

FanpageTrung Tâm Ngoại Ngữ Phước Quang - Tiếng Hoa Bình Tân


(*) Xem thêm