Khóa Học Tiếng Trung Cho Nhân Viên Công Ty - Doanh Nghiệp

Hiện nay việc các công ty, doanh nghiệp chú trọng vào trình độ tiếng Trung của nhân viên là cần thiết. Vì đại đa số các công ty, doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay đều do Trung Quốc đầu tư vốn. Với sự cấp bách trên, trung tâm ngoại ngữ Phước Quang hiểu rõ tính quan trọng của mình, mở khóa học tiếng Trung cho nhân viên công ty - doanh nghiệp với mục đích mang lại sự phát triển cho quý công ty, doanh nghiệp.