Tiếng Trung Thiếu Nhi

Khóa học tiếng Trung thiếu nhi dành cho bé từ 6-9 tuổi hoặc từ 10-15 tuổi với nội dung học được xây dựng riêng biệt, giúp bé làm quen và có nền tảng tiếng Trung vững chắc.