Tiếng Trung Giao Tiếp

Khóa học tiếng Trung giao tiếp dành cho học viên muốn tập trung kỹ năng giao tiếp (80%) và nhận mặt chữ Hán (20%) giúp học viên thành thạo các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc trong giao tiếp hàng ngày, giao tiếp trong công việc...