Khóa Học Tiếng Việt Cho Người Trung Quốc

KHÓA HỌC TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI TRUNG QUỐC Hiện nay, nhu cầu học tiếng Việt cho người Trung Quốc ngày càng có xu hướng tăng lên. Đó là một hệ quả tết yếu của sự hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa. Nước ta đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trên toàn thế giới với nền kinh tế tăng trưởng mạnh và là một thị trường đầu tư hấp dẫn.